Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24.04.2024

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 24.04.2024 v 18:00 hodin

Navržený program: 


1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

 

3.    VŘ na stavbu chodníku výběr dodavatele

4.    VŘ na stavební dozor na stavbu chodníku výběr dodavatele

5.    VŘ výzva - FVE na ČOV

6.    Dětská skupina

7.    RO

8.    Ceník služeb 

 

9.    Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 17.04.24 Sejmuto: 03.05.24 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková