POPLATEK ZA PSA

Rozpočet obce a hospodaření

Platbu zašlete na účet obce č. účtu: 521724389/0800

Poplatek je ve výši:

  • 100,- Kč jednoho psa 
  • 200,- Kč za druhého a každého dalšího psa
  • 50,- Kč důchodci, nebo pokud je držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a je-li důchod jeho jediným zdrojem příjmů

Jako variabilní symbol prosím uveďte Vaše číslo popisné v třímístném formátu, do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele. Například takto: 

  • 001 pro čp 1
  • 017 pro čp 17
  • 175 pro čp 175

Platbu prosím uhraďte do  31.05.2024

V případě hotovostní platby můžete poplatek uhradit osobně na obecním úřadě v pondělí od 17:00 do 19:00 hodin.


Vyvěšeno: 05.05.24 Sejmuto: 21.05.24 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková