Leták - Co chcete za barákem?

koncerty - alkohol - hluk - nepořádek

Milí spoluobčané,

dovolte mi oslovit Vás dnes, 16. února, v souvislosti s letáky, které se objevily ve Vašich poštovních schránkách. Tyto letáky nesou zavádějící tvrzení, že naše zastupitelstvo plánuje transformovat letiště na místo plné hluku a nepokoje.

Chtěla bych vás ujistit, že tyto informace jsou naprosto nepravdivé. Jako Vaše starostka, společně se všemi členy zastupitelstva, si přejeme, aby Dlouhá Lhota zůstala poklidným a příjemným místem k životu. S tímto cílem je také připravován nový územní plán.

Veřejné projednání nového územního plánu se uskuteční 19. února 2024 v 18:00 hodin na OÚ. 

Na tomto jednání se nebude hlasovat. Do 7 dnů od veřejného projednání může každý zaslat připomínky a dotčení vlastníci pak námitky. Připomínkami a námitkami se bude pořizovatel a obec zabývat během následujících měsíců a případně bude návrh upraven a znovu projednán.

Obec Dlouhá Lhota v návrhu neumožňuje provozování hlučných aktivit v prostoru současné školy smyku. Využití části bývalé vojenské záložní plochy (která dnes neslouží leteckému provozu) bude také předmětem veřejného projednání, na nějž jste všichni srdečně zváni.

S přáním příjemného dne.

Karolína Marečková Laštovková

Vaše starostka