Inventury

V tuto chvíli jsme na obecním úřadě dokončili účetně nejnáročnější část roku. Veškeré faktury, přírustky na majetku a odpisy musí být v rámci inventarizační kontroly správně zařazeny a zaúčtovány.

Faktury se zaúčtovávají průběžně v každém měsíci, ale období inventur probíhá vždy v lednu po ukončení předchozího roku a je velice náročné. Stále dokola se musí překontrolovávat jednotlivé účetní knihy a pečlivě kontrolovat každý řádek, každé číslo, s každou drobnou oprávkou znovu a znovu, dokud není vše do haléře správně zařazeno a na všech inventárních účetech i protiúčtech je to naprosto v pořádku.

Každá položka má své místo a i v jednotlivých inventárních kartách se musí každoročně vše důkladně aktualizovat o veškeré činnosti, které v ukončeném roce proběhly.

Faktury, které se vážou k dotačním programům jsou ještě více problematické, je potřeba opravdu na nic nezapomenout. V loňském roce jsme získali dotace  na budování sadu a altánu, včetně parkových úprav a pořízení laviček, dále pak peníze od Středočeského kraje,  jako další prostředky pro rozvoj obce po stavbě kanalizace.

Správné zaúčtování položek je vždy pečlivě kontrolováno pravidelným auditem ze Středočeského kraje a případné chyby v něm jsou sankcionovány. Třeba tak, že v případě největších chyb mohou být odmítnuty dotace. 

Proto bylo letošní inventarizační období velice náročné.

Tímto článkem bych chtěla mimo jiné ocenit mimořádné úsilí a pečlivou a časově náročnou práci všech, kteří se letos na inventurách podíleli a to zejména zastupitele Ing. Marka Lojína, který také zastává funkci předsedy inventarizační komise a kontrolního výboru a naší nepostradatelné Marušky Oudránové,  bez jejíž pečlivosti bychom se neobešli a Jirky Chrudimského našeho místostarosty.