V Dlouhé Lhotě proběhla kontrola z Krajského úřadu

audit

Článek o kontrole z Krajského úřadu Středočeského kraje, který byl zaměřen na přezkoumávání hospodaření obce.

Pod tímto nenápadným odkazem na úřední desku se skrývá zápis z kontroly Krajského úřadu, který byl zaměřen na přezkoumávání hospodaření obce.

Nevím jak Vy, ale při slově kontrola se mi nevybaví žádné příjemné věci. Kontrola u zubaře… silniční kontrola …kontrola z finančního úřadu a tak dále…. Myslím, že i moje děti to mají podobně, soudě podle toho jak se někdy tváří, když jim chci zkontrolovat žákovskou knížku :)

Při nástupu do nového zaměstnání je obvyklé, že na Vás dohlíží šéf, nebo zkušenější kolega, který Vám poradí co a jak. Takže je relativně snadné se zapracovat, tedy pokud je člověk pilný a snaživý. Při nástupu do starostovské funkce však takový komfort nemáte. Jediné co zbývá, je intenzivní samostudium zákonů, předpisů, nařízení, vyhlášek, směrnic…atd. Neustále sledovat, co vše je potřeba vyřídit, neprošvihnout, jaké k čemu sepsat vyjádření, výkaz,… Čas od času se v celostátním zpravodajství dozvídám o nutnosti redukovat státní aparát, minimalizaci administrativy a další. Vzdycky mě toto míjelo, jedním uchem tam a druhým ven. Teprve dnes chápu plně význam těchto slov. Ano, je to fakt potřeba ! 

Účetnictví, inventarizace, účty, zápisy, výhledy, rozpočty, rozpočtová opatření, výkazy, mzdy, faktury odeslané, došlé, smlouvy kupní, nájemní, směnné, výpisy z katastru, účetní doklady a mnoho dalšího… A tohle všechno je součástí kontroly z krajského úřadu. Narozdíl od soukromého podníkání se vše musí prezentovat veřejnosti, dostatečně včas uveřejňovat záměry, předkládat na zasedání… atd. 

Termín kontroly je vždy daný krajským úřadem. U nás tato kontrola byla nahlášena na středu 5.6. Během šestihodinového (!) auditu jsme překládali vše k náhledu a zdůvodňovali vše do posledního čísla a písmenka.

Pokud by při kontrole hospodaření byla nalezena jakákoliv chyba, tak přijdeme o možnost v tomto roce čerpat sjednané dotace na kanalizaci. A to by byl pořádně velký průšvih.V současné době už čekáme na proplacení tří faktur na kanalizaci. Bez zdárného výsledku kontroly by je ministerstvo odmítlo uhradit.

Nebudu Vás napínat, kontrola dopadla na výbornou! Výsledek kontroly a zjištění z přezkoumání z krajského úřadu zní:

“Při přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Lhota: “Nebyly zjištěny chyby a nedostatky”.

Zprávu s výsledkem hospodaření jsme ihned osobně odvezli na Ministerstvo zemědělství, které jej přijalo a ihned zahájilo schvalování čerpání dotací pro tento rok. Hurá.

Zjednodušeně řečeno, výše uvedené znamená to, že to neděláme vůbec špatně a nedopustili jsme se žádné administrativní ani jiné úřední či finanční chyby. Není to pochopitelně jen naše zásluha, je třeba dodat, že větší část loňského roku byl u obecního kormidla starosta pan Ing. Rozšafný a toto hodnocení se bezesporu týká i jeho funkčního období.

Závěrem mi dovolte jmenovitě poděkovat za pilnou a pečlivou práci našim učetním paní Oudránové, paní Zeiskové, Marku Lojínovi a Jiřímu Chrudimskému za bezchybnou invetarizaci.

Vaše Karolína Marečková Laštovková