Napojení na kanalizaci je povoleno

kanalizace

S platností od 22.11.2019 je možné se napojit na kanalizační řád. Pro napojení musíte kontaktovat pověřenou osobu, které vám potvrdí správnost napojení a podepíše napojovací protokol. Bez tohoto protokolu se není možné připojit.

Blog image

S platností od 22.11.2019  je možné se napojit na kanalizační řád.

Pro napojení musíte kontaktovat pověřenou osobu, které vám potvrdí správnost napojení a podepíše napojovací protokol. Bez tohoto protokolu se není možné připojit.

Protokol o kontrole napojení je v příloze 

Tento protokol odevzdejte pověřené osobě, nebo ho doručte na obecní úřad, případně pošlete naskenovaný na emailovou adresu podatelna@obec-dlouha-lhota.cz. 

Pozor, je přísně zakázáno do kanalizačního řádu vypustit obsah Vašeho septiku, nebo žumpy. Čistírna nabíhá do zkušeního provozu a provádá se aktivace kalu. Pokud by se obsah zumpy dostal do čistírny způsobí vážné poruchy provozu.

Pověřené osoby

JménoRoleKontaktní telefon
Jiří Chrudimský
místostarosta
777 339 444
Josef Šíd
zastupitelstvo obce603 471 795
Pavel Peckazastupitelstvo obce
605 355 356
Karolína Marečková Laštovková
starosta733 505 593

Seznam příloh:

  • Protokol o kontrole napojení.pdf 58686 Kb