NOVÉ ASFALTY

kanalizace

Jak všichni máte možnost pozorovat, stavba kanalizace se pomalu blíží ke svému konci. Již od loňského roku vedeme diskuse na téma asfaltových povrchů a jejich opravy.

Důvodem je především to, že v původním rozpočtu je počítáno s opravou povrchů pouze v rýze výkopů vedených pro položení kanalizace. V konečném důsledku by toto provedení na mnohých místech vytvořilo další záplaty a nerovnosti. Naším cílem je však mít vesnici jako ze škatulky, takže bychom se v rámci rozpočtu a finančních možností nejraději pustili do opravy celého povrchu komunikace. Ne všude je to však možné a v tuto chvíli dává smysl:

HLAVNÍ SILNICE PŘÍBRAM – DOBŘÍŠ, VČETNĚ ODBOČKY NA OSTROV

Silnice je ve správě Krajské správy a údržby silnic (KSÚS). Jednáním s KSÚS se nám podařilo zajistit příslib, že zajistí na svoje náklady opravu celého jednoho jízdního pruhu, a to za předpokladu, že obec na svoje náklady opraví druhý pruh. Zastupitelstvo obce toto řešení odsouhlasilo na svém posledním jednání. Pro obec to bude znamenat navýšení nákladů cca 1.350.000 Kč (bez DPH). 

Oprava komunikace bude probíhat ve dvou fázích:

1. fáze 

Začne již v pondělí 25.5.2020. 

Bude opraven jízdní pruh, v němž je vedena kanalizace.  Nejprve se odfrézuje celý povrch tohoto jízdního pruhu a po následném čištění bude položen nový asfalt v souvislé vrstvě. V tuto chvíli již probíhá vyrovnávání výkopů hrubším asfaltem, který tvoří podklad pro finální asfaltový povrch. 

2. fáze 

V této fázi bude opraven druhý jízdní pruh. Přesný termín ještě nevíme, ale KSÚS slíbilo realizaci mezi červnem až říjnem letošního roku.

OSTATNÍ KOMUNIKACE V OBCI


Při opravě místních komunikací v jednotlivých ulicích je uvažováno stejně jako v hlavní komunikaci. V rozpočtu stavby je počítáno s opravou v rýze výkopů plus 20 cm na každou stranu, celkově tedy 130 cm šíře nového povrchu. Opravy budou reflektovat skutečný stav poškození povrchu a opravený asfalt tak často nebude v pruhu v souvislé šíři. Proto bychom nejraději také opravili povrchy všude v celé šíři. Bohužel pro letošní rok byly celostátně zastavené dotace pro opravu místních komunikací a peníze na kompletní opravu všech komunikací v letošním rozpočtu obec nemá. Příjem žádostí na dotace na příští rok je otevřen již od listopadu tohoto roku, a tak bychom o ní rádi požádali.

V některých ulicích se plánuje ještě oprava dešťové kanalizace a pokládka vodovodu, tam opravovat celou komunikaci nedává smysl. Proto bude povrch upraven provizorně. 

Odfrézovaný asfalt se nebude odvážet, ale s výhodou se použije na zlepšení povrchu v některých ulicích.


OvčínCo je podle mě nezbytné a ráda bych předložila na příštím zasedání zastupitelstva, je oprava ulice na Ovčín, a za ZD, které jsou opravdu v hrozném stavu. Tam už záplatovat snad ani nejde. Předpokládané náklady za výměnu celého povrchu jsou v ulici na Ovčíně cca 650 tis. Kč, a v ulici za ZD směr PB cca 520 tis. Kč (+DPH).
Seznam příloh:

  • ryhaVykopu.jpg 658719 Kb
  • ovcin.jpg 284658 Kb