Smlouva na stočné

kanalizace

Po fyzickém napojení na kanalizaci bude zapotřebí s 1.SČV a.s. uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod.

Blog image

Postup uzavření smlouvy 

Všichni budou vyplňovat Dotazník k uzavření smlouvy. Ti kteří mají připojovanou nemovitost ve spoluvlastnictví budou vyplňovat ještě Plnou moc spoluvlastnictví, Ti, kteří se nechají při uzavření smlouvy zastupovat třetí stranou budou navíc vyplňovat Plnou moc třetí osoba.  

Smlouva o odvádění odpadních vod - vzor je jen informativní, aby jste věděli, jak zhruba budou smlouvy vypadat. Není třeba je nijak vyplňovat. Konečné znění připraví 1. SČV až na základě Dotazníku.

Vyplněné formuláře předávejte na obecní úřad,  který zajistí hromadné předání 1. SČV. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat jejich zákaznické centrum, aby jste se dostavili k podpisu smlouvy na v Příbrami IX, Novohospodská 93.


Fakturace

Na základě podepsaných smluv pak bude SČV zasílat faktury. Předpokládá se fakturace jedenkrát ročně v květnu na základě termínu fyzických odečtů vodoměrů.  Pokud nemáte vodovodní přípojku (a tmím ani vodoměr) bude množství fakturováno na základě počtu trvale přihlášených osob. První fakturace tedy proběhne až v květnu příštího roku. 

Výše stočného

Částky stočného v tuto chvíli nevíme, budou připravy na základě výpočtu - zjednodušeně se bude jednat o náklady na provoz čistírny+obnova+související náklady. Následně bude muset být schváleno zastupitelstvem obce.


 


Seznam příloh:

  • 1.SčV - plná moc třetí osoba.pdf 519260 Kb
  • Dotazník k uzavření smlouvy (10).pdf 213843 Kb
  • Plná moc spoluvlastníci (2).pdf 706000 Kb
  • Smlouva o odvádění odpadních vod - vzor.pdf 405098 Kb