Smlouvy o připojení na kanalizaci

kanalizace

Od 15.10.2019 je možné na obecním úřadu podepsat smlouvu o připojení na kanalizaci, příspěvku na vybudování kanalizační přípojky a převodu vlastnického práva k přípojce.

Blog image

Termín

Smlouvy je možné podepisovat od úterý 15.10.2019 do pátku 18.10.2019 a to vždy od 18:00 hodin do 20:00 hodin.

Návrh smlouvy si můžete prostudovat předem, je v příloze tohoto článku.

Částky za připojení a vybudování veřejné přípojky byly odsouhlaseny na zasedání zastupitelstva v této výši:

  • 17.500 Kč pro trvale žijící občany; s trvalým pobytem v obci Dlouhá Lhota.
  • 22.469 Kč pro chataře, chalupáře a nezastavěné pozemky řešené společným řízením 
  • 22.469 Kč pro podnikatelské subjekty.

Ve smlouvě budou uvedeny platební údaje pro bezhotovostní platbu. Částku je možné uhradit ve více splátkách, celá částka by měla být zaplacena do 14.11.2019.

V oddůvodněných případech lze požádat o delší splátkový kalendář, případné žádosti budou projednány na zastupitelstvu obce.Seznam příloh:

  • Smlouva o připojení na kanalizaci.pdf 97140 Kb