Zálohové platby na výměny kotlů.

kotle dotace

V současné době probíhá poslední vlna dotací na výměnu starých kotlů v rodinných domech. Výměna kotle s dotační podporou obnáší nejdříve zaplatit výměnu kotle ze svého a pak čekat na vrácení prostředků z dotace. Řešení pro občany, které si toto nemohou z finančních důvodů dovolit nabízí Středočeský kraj.

Níže citujeme dopis, který  jsme obrželi od MěÚ Příbram:

Majitelé rodinných domů již od 3.6.2019 podávají žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci.

Aby Středočeský kraj vyšel maximálně vstříc občanům příbramského regionu, kteří by mohli mít finanční problémy s předfinancováním výměny tepelného zdroje, umožní žadatelům ve „věkové kategorii“ 18 až 30 let, nebo 65 let a více, popřípadě osobám zdravotně postiženým bez ohledu na věk, získat na realizaci akce zálohu.

Středočeský kraj se snaží možností zálohových plateb těmto skupinám občanů usnadnit výměnu kotle, ke které stejně bude muset brzy dojít.Přesné pokyny, jak žádat o zálohovou platbu jsou uvedeny na webových stránkách kraje v sekci kotlíkových dotací.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na pracovníky krajského úřadu buď prostřednictvím bezplatného telefonního čísla 800 440 430 nebo na e-mail: kotliky@kr-s.cz.

Ing. Petr Milec MěÚ Příbram, Odbor životního prostředí