Vyměňte si staré kotle na uhlí

dotace kotle

Dne 3. 5. 2019 byl vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019-2023" (dále jen „Program"). Jedná se o tzv. „3. Výzvu na kotlíkové dotace". Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků tohoto Programu činí 515 516 277,88 Kč. Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude zahájena dne 3. 6. 2019 od 10:00 hod. a ukončena dne 30. června 2022 do 16:00 hodin, nebo do vyčerpání peněžních prostředků určených na Program.

Elektronickou  žádost je potřeba vyplnit na stránkách Středočeského kraje v tomto online formuláři:

Elektronická žádost o dotaci

Po jejím vyplnění Vám přijde potvrzení mailem a budete muset poštou zaslat podepsané žádosti včetně příloh. Protože se jedná o poslední možnost výměny kotlů s podporou dotací, neváhejte, jde o pořadové číslo žádosti.

Podrobný poskup pro elektronické vyplnění je uveden najdete zde.

Další informace o kotlíkových dotacích najdete na stránkách Středočeského kraje:  Kotlíková dotace

Pokud budete potřebovat poradit, nebo pomoci s vyplněním formulářů navštvivte nás na OÚ, rádi pomůžeme.