Vyměňte si staré kotle na uhlí

dotace kotle

Vyměňte si staré kotle na uhlí, máte poslední příležitost využít dotací!

Dne 3. 5. 2019 byl vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019-2023" (dále jen „Program"). Jedná se o tzv. „3. Výzvu na kotlíkové dotace". Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků tohoto Programu činí 515 516 277,88 Kč. Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude zahájena dne 3. 6. 2019 od 10:00 hod. a ukončena dne 30. června 2022 do 16:00 hodin, nebo do vyčerpání peněžních prostředků určených na Program.

Elektronickou  žádost je potřeba vyplnit na stránkách Středočeského kraje v tomto online formuláři:

Elektronická žádost o dotaci

Po jejím vyplnění Vám přijde potvrzení mailem a budete muset poštou zaslat podepsané žádosti včetně příloh. Protože se jedná o poslední možnost výměny kotlů s podporou dotací, neváhejte, jde o pořadové číslo žádosti.

Podrobný poskup pro elektronické vyplnění je uveden najdete zde.

Další informace o kotlíkových dotacích najdete na stránkách Středočeského kraje:  Kotlíková dotace

Pokud budete potřebovat poradit, nebo pomoci s vyplněním formulářů navštvivte nás na OÚ, rádi pomůžeme.