Zápis z kontrolního dne stavby - 26.8.2019

kanalizace kontrolní den

Oficiální kontrolní dny stavby kanalizace se konají každých 14 dnů za účasti zástupců OÚ, zhotovitele a technického dozoru. Pro Vaší lepší informovanost předkládám to nejpodstatnější z kontrolního dne stavby, který se konal 26.8.2019.

Probíraná témata:

1. Netěsnost potrubí Ša6, stále neopraveno !

2. Do pátku 20.8. 2019 bude proveden jednorázový úklid povrchů komunikací na trase sběrače B a B-2 na "Ovčíně" až k hranici mezideponie zemin.

3. Je třeba urychleně provést dosypy trasy sběrače A od křižovatky k šachtě Ša6,  ulice směr Ostrov.

5.  Problém propustku mezi Ša11 a Ša12 je řešen s projektantem, projektant byl požádán o podrobné, písemné vyjádření k technickému řešení. Avizována zvýšená pracnost, zvýšení nákladů. 

7.  Kolize kanalizace s vodovodem je řešena přeložkou, přeložka již byla u provozovatele objednána.

8. Podvrtání pozemků se komplikuje,  navýšení ceny. 

9. Do konce týdne je třeba provést uvedení pozemku 112/3 ( pan Zoula) do původního stavu.

10, 11. Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že při provádění sběrače B1 došlo k přerušení původní přípojky z čp.24, které bude nadále sloužit k odvodu deštových vod a je napojená na původní dešťovou kanalizaci. Napojení a oprava  byla provedena nevyhovujícím způsobem za použití montážní pěny. Objednatel požaduje předělání a fotodokumentaci.
Seznam příloh:

  • KD Dlouhá Lhota - ČOV a kanalizace - 2019_08_26 - zápis + prezenčka.pdf 3292745 Kb